De kracht van Twenterand > Hulp bij armoede > Geld > Geen of laag inkomen

Geen of laag inkomen

Geen inkomen

Ben je 18 jaar, ga je niet naar school en heb je geen of weinig inkomen? Kijk of je in aanmerking kan komen voor een uitkering bij de gemeente. Of neem voordat je een aanvraag doet, contact op met de gemeente Twenterand, afdeling Werk en Inkomen 0546 – 840840

Langdurig een laag inkomen

Ben je 21 jaar of ouder en heb je al drie jaar onafgebroken een laag inkomen en is er geen perspectief om het inkomen te verhogen? Dan kan je een aanvraag doen voor individuele inkomenstoeslag.

Gemeente Twenterand

Meedoenregeling

Ben je 18 jaar, een laag inkomen en heb je geen geld om mee te doen maatschappelijke activiteiten zoals sporten, naar een pretpark of bioscoop gaan? De gemeente Twenterand kan je hiermee helpen met de meedoenregeling. Deze regeling kan je elk jaar opnieuw aanvragen.

Gemeente Twenterand

Ik wil weten of ik recht heb op toeslagen

Wil jij weten of je recht hebt op een toeslag bij de Belastingdienst, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag? Hiervoor kan je een proefberekening maken op de site van de Belastingdienst.

Kom je er niet uit? Probeer het met hulp van Steffie!